Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
gospodarka odpadami: 3623
strona główna: 119965
    strona główna / gospodarka odpadami 
   Gospodarka odpadami
 
  
1 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Troszyn za rok 2018 Poniedziałek, 29/04/2019
  Opis: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Troszyn za rok 2018

  Autor: Joanna Sadurska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1668308 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

2 Poziomy recyklingu uzyskane przez Gminę Troszyn w 2018 r. Poniedziałek, 29/04/2019
  Opis: Poziomy recyklingu uzyskane przez Gminę Troszyn w 2018 r.
  Autor: Joanna Sadurska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 559184 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

3 Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych Poniedziałek, 18/06/2018
  Opis: Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
  Autor: Joanna Sadurska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 399576 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

4 Zasady odbioru odpadów Piątek , 15/06/2018
  Opis: Zasady odbioru odpadów
  Autor: Joanna Sadurska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 210853 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

5 Akty prawa miejscowego Piątek , 15/06/2018
  Opis: Akty prawa miejscowego
  Autor: Joanna Sadurska
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 10789888 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

6 Korekta Rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Troszyn za 2017 r. Poniedziałek, 28/05/2018
  Opis: Analiza 2017
  Autor: Joanna Sadurska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 221907 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

7 Poziomy Recyklingu Piątek , 25/05/2018
  Opis: Poziomy recyklingu 2017
  Autor: Joanna Sadurska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 17924 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

8 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Troszyn Piątek , 27/04/2018
  Opis: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Troszyn za 2017 rok
  Autor: Joanna Sadurska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 221880 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

9 Górne stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych Środa , 07/03/2018
  Opis: Uchwała Nr XXIX/223/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
  Autor: Joanna Sadurska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 102620 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

10 Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Środa , 07/03/2018
  Opis: Uchwała Nr XXIX/222/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XIV/112/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  Autor: Joanna Sadurska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 102565 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

11 Informacja dotycząca opłaty za odpady komunalne Środa , 28/02/2018
  Opis: Informacja dotycząca opłaty za odpady komunalne
  Autor: Joanna Sadurska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 12190 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

12 Harmonogram odbioru odpadów na 2018 r Środa , 17/01/2018
  Opis: Harmonogram odbioru odpadów na 2018 r
  Autor: Joanna Sadurska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 372407 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

13 Szczegółowy sposobu i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Wtorek , 19/12/2017
  Opis: UCHWAŁA NR XXVI/199/17 RADY GMINY W TROSZYNIE z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/111/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 czerwca 2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  Autor: Joanna Sadurska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 105946 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

14 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Troszyn Wtorek , 19/12/2017
  Opis: UCHWAŁA NR XXVI/200/17 RADY GMINY W TROSZYNIE z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Troszyn.
  Autor: Joanna Sadurska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 244773 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

15 Instrukcja segregacji odpadów od 01.01.2018 r. Środa , 13/12/2017
  Opis: Instrukcja segregacji odpadów obowiązująca od 01.01.2018 r.
  Autor: Joanna Sadurska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 13623 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

16 Poziomy recyklingu Poniedziałek, 08/05/2017
  Opis: Poziomy recyklingu w gminie Troszyn
  Autor: Renata Pęza
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 32256 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

17 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Troszyn za 2016 rok Piątek , 28/04/2017
  Opis: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Troszyn
  Autor: Renata Pęza
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 282557 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

18 Deklaracja - do pobrania Środa , 03/08/2016
  Opis: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
  Autor: Renata Pęza
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 178996 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

19 Akty prawa miejscowego Środa , 03/08/2016
  Opis: Uchwały Rady Gminy w Troszynie
  Autor: Renata Pęza
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 760500 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

20 Poziomy recyklingu - gmina Troszyn Piątek , 15/07/2016
  Opis: Informacja
  Autor: Renata Pęza
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 15122 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

21 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Troszyn - 2015 r. Piątek , 29/04/2016
  Opis: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Troszyn
  Autor: Renata Pęza
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 283150 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

22 Akty prawa miejscowego Piątek , 05/02/2016
  Opis: Uchwały Rady Gminy w Troszynie
  Autor: Renata Pęza
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 1269248 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

23 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Troszyn - 2014 rok Poniedziałek, 04/05/2015
  Opis: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Troszyn
  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: binary/octet-stream
  Rozmiar: 574224 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

24 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Troszyn - 2014 rok Piątek , 01/05/2015
  Opis: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Troszyn
  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 574224 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

25 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Troszyn - 2013 rok Czwartek , 21/08/2014
  Opis: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie gminy Troszyn

  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 472805 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

26 Rejestr Działalności Regulowanej Środa , 30/04/2014
  Opis: informacja
  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 55849 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

27 Nowe zasady odbioru odpadów Środa , 16/04/2014
  Opis: informacja
  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 19974 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

28 Zagospodarowanie odpadów komunalnych Środa , 16/04/2014
  Opis: informacja
  Autor: Danuta Tyszka
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 10879 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 05 Listopad 2019 - 15:33
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna