Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 
   Wybory samorządowe 2014 
   Wybory Prezydenta 2015 
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 
   Wybory samorządowe 2018 
   Wybory ławników sądowych 2020-2023 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wybory: 5281
strona główna: 119965
    strona główna / wybory 
   Wybory
 
  
1 Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o godzinach otwarcia lokali wyborczych w dniu 16 listopada 2014 r. Czwartek , 13/11/2014
  Opis: Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o godzinach otwarcia lokali wyborczych w dniu 16 listopada 2014 r.
  Autor:
  Typ: application/vnd.ms-word
  Rozmiar: 61440 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

2 INFORMCJA Gminnej Komisji Wyborczej w Troszynie Środa , 12/11/2014
  Opis: Informacja o dyżurach pełnionych przez Komisję w dniach 15 i 16 listopada 2014 r.
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 28672 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

3 INFORMACJA WÓJTA GMINY TROSZYN z dnia 27 października 2014 roku o sporządzeniu i udostępnieniu do wglądu spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Piątek , 31/10/2014
  Opis: INFORMACJA WÓJTA GMINY TROSZYN z dnia 27 października 2014 roku o sporządzeniu i udostępnieniu do wglądu spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Autor:
  Typ: application/vnd.ms-word
  Rozmiar: 44544 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

4 UCHWAŁA Nr 9/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Troszynie z dnia 23 października 2014 r. Piątek , 24/10/2014
  Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 230973 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

5 UCHWAŁA Nr 6/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Troszynie z dnia 23 października 2014 r. Piątek , 24/10/2014
  Opis: w sprawie nadania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Troszynie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Autor:
  Typ: image/pjpeg
  Rozmiar: 734530 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

6 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Troszynie z dnia 23 października 2014 r. Piątek , 24/10/2014
  Opis: o zarejestrowanych kandydatach na
Wójta Gminy Troszyn

o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Troszyn w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 206513 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

7 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Troszynie z dnia 23 października 2014 r. Piątek , 24/10/2014
  Opis:
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Troszynie
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 218005 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

8 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Troszynie z dnia 18 października 2014 r. wzywające do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na wójta gminy Troszyn Sobota , 18/10/2014
  Opis: OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Troszynie z dnia 18 października 2014 r. wzywające do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na wójta gminy Troszyn
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 40448 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

9 INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Troszynie z dnia 17 października 2014 r. w sprawie publicznego losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Piątek , 17/10/2014
  Opis: INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Troszynie
z dnia 17 października 2014 r.w sprawie publicznego losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 38400 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

10 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Troszyn z dnia 1 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. Piątek , 17/10/2014
  Opis: OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Troszyn
z dnia 1 października 2014 r.
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 179712 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

11 Informacja o składzie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Troszynie Piątek , 10/10/2014
  Opis: Informacja o składzie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Troszynie
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 27136 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

12 OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy w Troszynie Środa , 08/10/2014
  Opis: Obwieszczenie o przedłużeniu terminu zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy w Troszynie

  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 38400 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

13 I N F O R M A C J A Wójta Gminy Troszyn z dnia 26 września 2014 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Poniedziałek, 29/09/2014
  Opis: I N F O R M A C J A Wójta Gminy Troszyn z dnia 26 września 2014 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Autor:
  Typ: application/vnd.ms-word
  Rozmiar: 39424 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

14 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Troszyn z dnia 03 września 2014 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Wtorek , 09/09/2014
  Opis: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Troszyn z dnia 03 września 2014 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 39424 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

15 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Troszyn z dnia 03 września 2014 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej Piątek , 05/09/2014
  Opis: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Troszyn z dnia 03 września 2014 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
  Autor:
  Typ: application/vnd.ms-word
  Rozmiar: 65024 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

16 UCHWAŁA NR XLVI/246/2014 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Ostrołęce Piątek , 05/09/2014
  Opis: UCHWAŁA NR XLVI/246/2014 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Ostrołęce
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 138515 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

17 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Piątek , 05/09/2014
  Opis: Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborcze
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 461926 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

18 UCHWAŁA NR XVII/171/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Troszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Piątek , 05/09/2014
  Opis: UCHWAŁA NR XVII/171/12
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Troszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 52224 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

19 UCHWAŁA NR XV/147/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Troszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Piątek , 05/09/2014
  Opis: UCHWAŁA NR XV/147/12
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Troszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
  Autor:
  Typ: application/vnd.ms-word
  Rozmiar: 72704 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

20 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Piątek , 05/09/2014
  Opis: ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 785682 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 05 Listopad 2019 - 15:33
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna