Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
referendum ogólnokrajowe 2015: 1165
strona główna: 118625
    strona główna / referendum ogólnokrajowe 2015 
   Referendum ogólnokrajowe 2015
 
  
1 INFORMACJA Obwodowych Komisji ds. Referendum o składach i godzinach pracy Czwartek , 03/09/2015
  Opis: INFORMACJA Obwodowych Komisji ds. Referendum o składach i godzinach pracy
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 64512 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

2 ZARZĄDZENIE Nr UG.0050.59.2015 Wójta Gminy w Troszynie z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania składów obwodowych komisji ds. referendum w gminie Troszyn Środa , 19/08/2015
  Opis: ZARZĄDZENIE Nr UG.0050.59.2015 Wójta Gminy w Troszynie z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania składów obwodowych komisji ds. referendum w gminie Troszyn

  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 119653 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

3 INFORMACJA WÓJTA GMINY TROSZYN z dnia 17 sierpnia 2015 roku o sporządzeniu i udostępnieniu do wglądu spisu osób uprawnionych do udziału w Referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Poniedziałek, 17/08/2015
  Opis: INFORMACJA WÓJTA GMINY TROSZYN z dnia 17 sierpnia 2015 roku o sporządzeniu i udostępnieniu do wglądu spisu osób uprawnionych do udziału w Referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 48640 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

4 INFORMACJA o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum powoływanych na terenie Gminy Troszyn w Referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Wtorek , 28/07/2015
  Opis: INFORMACJA o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum powoływanych na terenie Gminy Troszyn
w Referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 56320 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

5 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Troszyn z dnia 30 czerwca 2015 r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania , wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym Środa , 22/07/2015
  Opis: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Troszyn z dnia 30 czerwca 2015 r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania , wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym

  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 164352 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

6 ZARZĄDZENIE Nr UG.0050.52.2015 Wójta Gminy w Troszynie z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów Piątek , 17/07/2015
  Opis: ZARZĄDZENIE Nr UG.0050.52.2015 Wójta Gminy w Troszynie z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów

  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 41984 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

7 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa Piątek , 03/07/2015
  Opis: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 59392 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

8 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa Piątek , 03/07/2015
  Opis: Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 55808 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

9 Procedura składania wniosków Czwartek , 02/07/2015
  Opis: Procedura składania wniosków
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 80806 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

10 Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych Czwartek , 02/07/2015
  Opis: Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych
  Autor:
  Typ: application/vnd.ms-word
  Rozmiar: 87040 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

11 Informacja dot. udziału w głosowaniu Czwartek , 02/07/2015
  Opis: Informacja dot. udziału w głosowaniu
  Autor:
  Typ: application/vnd.ms-word
  Rozmiar: 57344 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

12 Postanowienie o zarządzeniu referendum Czwartek , 02/07/2015
  Opis: Postanowienie o zarządzeniu referendum
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 467013 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 19 Wrzesień 2019 - 14:59
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna