Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
ochrona danych osobowych: 366
strona główna: 118625
    strona główna / ochrona danych osobowych 
   Ochrona danych osobowych
 
  
1 Klauzula Informacyjna Poniedziałek, 28/05/2018
  Opis: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
  Autor: Anna Załęska - Domurat
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 28160 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

2 Klauzula Informacyjna Poniedziałek, 28/05/2018
  Opis: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. - o dowodach osobistych)

  Autor: Anna Załęska - Domurat
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 27136 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

3 Klauzula Informacyjna Poniedziałek, 28/05/2018
  Opis: Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)
  Autor: Anna Załęska - Domurat
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 30720 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

4 Klauzule informacyjne Piątek , 25/05/2018
  Opis: Klauzule informacyjne
  Autor: Małgorzata Płóciennik
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 41472 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

5 Obowiązek informacyjny Piątek , 25/05/2018
  Opis: Obowiązek informacyjny
  Autor: Małgorzata Płóciennik
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 31744 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 19 Wrzesień 2019 - 14:59
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna