Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
finanse: 185
strona główna: 119966
    strona główna / finanse 
   Finanse
 
  
1 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Troszyn w 2019 r. Wtorek , 10/09/2019
  Opis: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Troszyn w 2019 r.
(stan danych na dzień 30.08.2019 r.)
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 65536 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

2 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Troszynie z filią w Kleczkowie Wtorek , 10/09/2019
  Opis: Zarządzenie Nr UG.0050.42.2019 Wójta Gminy Troszyn z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Troszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Troszynie z filią w Kleczkowie
za I półrocze 2019 roku
  Autor: Wioletta Jastrzebska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1186329 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

3 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozie finansowej Gminy Troszyn za I półrocze 2019 roku. Wtorek , 10/09/2019
  Opis: Zarządzenie Nr UG.0050.41.2019 Wójta Gminy Troszyn z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Troszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finsowej Gminy Troszyn za I półrocze 2019 roku.
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 303436 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

4 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Troszyn za I półrocze 2019 roku. Wtorek , 10/09/2019
  Opis: Zarządzenie Nr UG.0050.40.2019 Wójta Gminy Troszyn z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Troszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Troszyn za I półrocze 2019 roku.
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 485886 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

5 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Troszyn w 2019 r. Wtorek , 06/08/2019
  Opis: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Troszyn w 2019 r.
(stan danych na dzień 29.07.2019 r.)
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 67072 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

6 Kwartalna informacja z wykonania budżetu na koniec II kwartału 2019 r. Wtorek , 06/08/2019
  Opis: Kwartalna informacja z wykonania budżetu na koniec II kwartału 2019 r.
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 40448 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

7 Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r. Piątek , 02/08/2019
  Opis: Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1442771 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

8 Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2019 r. Piątek , 02/08/2019
  Opis: Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2019 r.
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 296278 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

9 Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I półrocze 2019 r. Piątek , 02/08/2019
  Opis: Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I półrocze 2019 r.
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 94119 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

10 Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I półrocze 2019 r Piątek , 02/08/2019
  Opis: Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I półrocze 2019 r
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 356633 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

11 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za I półrocze 2019 r. Piątek , 02/08/2019
  Opis: Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za I półrocze 2019 r.
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 294340 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

12 Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2019 r. Piątek , 02/08/2019
  Opis: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2019 r.
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 832070 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

13 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Troszyn w 2019 r. Środa , 10/07/2019
  Opis: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Troszyn w 2019 r. ( wg stanu na dzień 27.06.2019r.)
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 67072 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

14 Uchwała Nr VII/41/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Troszyn Środa , 10/07/2019
  Opis: Uchwała Nr VII/41/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Troszyn za 2018 r.
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 60519 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

15 Uchwała Nr VII/40/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2018 r. Środa , 10/07/2019
  Opis: Uchwała Nr VII/40/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2018 r.
  Autor: Wioletta Jastrzębska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 56740 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

16 Sprawozdanie finansowe za 2018 r. Piątek , 31/05/2019
  Opis: Sprawozdanie finansowe za 2018 r. - wyciąg z danych zawartych w informacji dodatkowej
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 166572 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

17 Sprawozdanie finansowe za 2018 r. Piątek , 31/05/2019
  Opis: Sprawozdanie finansowe za 2018 r. - Informacja dodatkowa
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 364915 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

18 Sprawozdanie finansowe za 2018 r. Piątek , 31/05/2019
  Opis: Sprawozdanie finansowe za 2018 r. - Zestwienie zmian w funduszu jednostki
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 225006 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

19 Sprawozdanie finansowe za 2018 r. Piątek , 31/05/2019
  Opis: Sprawozdanie finansowe za 2018 r. - Rachunek zysków i strat jednostki
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 241602 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

20 Sprawozdanie finansowe za 2018 r. Piątek , 31/05/2019
  Opis: Sprawozdanie finansowe za 2018 r. - Bilans jednostek budżetowych i samorządowych zakadów budżetowych

  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 264392 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

21 Sprawozdanie finansowe za 2018 r. Piątek , 31/05/2019
  Opis: Sprawozdanie finansowe za 2018 r. - Bilans z wykonania budżetu
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 228515 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

22 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono w 2018 roku pomocy publicznej Czwartek , 30/05/2019
  Opis: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono w 2018 roku pomocy publicznej.
  Autor: Jasionek Agnieszka
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 81731 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

23 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Troszyn w 2018 roku w zakresie podatków lub opłat udzielił ulgi, odroczenia, umorzenia lub rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł Czwartek , 30/05/2019
  Opis: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Troszyn w 2018 roku w zakresie podatków lub opłat udzielił ulgi, odroczenia, umorzenia lub rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Autor: Jasionek Agnieszka
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 16906 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

24 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Troszyn za 2018 r. Czwartek , 30/05/2019
  Opis: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Troszyn
za 2018 r.
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 43008 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

25 Kwartalna informacj z wykonania budzetu I kw 2019 Czwartek , 30/05/2019
  Opis: Kwartalna informacj z wykonania budzetu I kw 2019
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 40960 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

26 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Troszyn w 2019 r. Czwartek , 30/05/2019
  Opis: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Troszyn w 2019 r.
(stan danych na dzień 30.04.2019 r.)
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 61952 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

27 Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za I kwartał 2019 r. Czwartek , 30/05/2019
  Opis: Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za I kwartał 2019 r.
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 295626 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

28 Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kwartał 2019 r. Czwartek , 30/05/2019
  Opis: Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kwartał 2019 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 94510 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

29 Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2019 r. Czwartek , 30/05/2019
  Opis: Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2019 r.
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 356728 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

30 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2019 r. Czwartek , 30/05/2019
  Opis: Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2019 r.
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 293277 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

31 Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 r. za I kwartał 2019 r. Czwartek , 30/05/2019
  Opis: Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 r. za I kwartał 2019 r.
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1360026 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

32 Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I kwartał 2019 r. Czwartek , 30/05/2019
  Opis: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I kwartał 2019 r.
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 743324 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

33 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2018 r. Czwartek , 30/05/2019
  Opis: Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2018 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 486594 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

34 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Troszyn na koniec 2018 r. Czwartek , 30/05/2019
  Opis: Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Troszyn na koniec 2018 r.
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 247591 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

35 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2018 r. Czwartek , 30/05/2019
  Opis: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2018 r.
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 523133 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

36 Sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych za 2018 r. Czwartek , 30/05/2019
  Opis: Sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych za 2018 r.
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 205378 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

37 Sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych za 2018 r. Czwartek , 30/05/2019
  Opis: Sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych za 2018 r.
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 245737 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

38 Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2018 r. Czwartek , 30/05/2019
  Opis: Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2018 r.
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 294860 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

39 Sprawozdanie Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za 2018 r. Czwartek , 30/05/2019
  Opis: Sprawozdanie Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za 2018 r.
  Autor: Jastrzebska Wioletta
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 343736 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

40 Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2018 r. Czwartek , 30/05/2019
  Opis: Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2018 r.
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 98033 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

41 Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2018 r. Czwartek , 30/05/2019
  Opis: Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2018 r.
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 357160 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

42 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za 2018 r. Czwartek , 30/05/2019
  Opis: Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za 2018 r.
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 293361 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

43 Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 r. Czwartek , 30/05/2019
  Opis: Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 r.
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1351416 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

44 Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2018 r. Czwartek , 30/05/2019
  Opis: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2018 r.
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 834502 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

45 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2017 r. Czwartek , 30/05/2019
  Opis: Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2017 r.
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 465455 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

46 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Troszyn na koniec 2017 r. Czwartek , 30/05/2019
  Opis: Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Troszyn na koniec 2017 r.
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 129024 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

47 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2017 r. Czwartek , 30/05/2019
  Opis: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2017 r.
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 493562 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

48 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2016 r. Poniedziałek, 20/05/2019
  Opis: Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2016 r.
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 496802 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

49 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Troszyn na koniec 2016 r. Poniedziałek, 20/05/2019
  Opis: Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Troszyn na koniec 2016 r.
  Autor: Jastrzebska Wioletta
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 123392 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

50 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2016 r. Poniedziałek, 20/05/2019
  Opis: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2016 r.
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 526052 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

51 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Troszyn na koniec 2015 r. Poniedziałek, 20/05/2019
  Opis: Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Troszyn na koniec 2015 r.
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 112640 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

52 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2015 r. Poniedziałek, 20/05/2019
  Opis: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2015 r.
  Autor: Jastrzebska Wioletta
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 502675 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

53 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Troszyn na koniec 2014 r. Poniedziałek, 20/05/2019
  Opis: Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Troszyn na koniec 2014 r.
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 113664 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

54 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2014 r. Poniedziałek, 20/05/2019
  Opis: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2014 r.
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 511790 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

55 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Troszyn na koniec 2013 r. Poniedziałek, 20/05/2019
  Opis: Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Troszyn na koniec 2013 r.
  Autor: Jastrzebska Wioletta
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 2307584 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

56 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2013 r. Poniedziałek, 20/05/2019
  Opis: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2013 r.
  Autor: Jastrzebska Wioletta
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 485515 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

57 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Troszyn na koniec 2012 r. Poniedziałek, 20/05/2019
  Opis: Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Troszyn na koniec 2012 r.
  Autor: Jastrzebska Wioletta
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 1980416 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

58 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2012 r. Poniedziałek, 20/05/2019
  Opis: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2012 r.
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 406361 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

59 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Troszyn na koniec 2011 r. Poniedziałek, 20/05/2019
  Opis: Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Troszyn na koniec 2011 r.
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 1832960 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

60 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2011 r. Poniedziałek, 20/05/2019
  Opis: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2011 r.
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 426433 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

61 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Troszyn na koniec 2010 r. Poniedziałek, 20/05/2019
  Opis: Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Troszyn na koniec 2010 r.
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 124416 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

62 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2010 r. Poniedziałek, 20/05/2019
  Opis: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2010 r.
  Autor: Jastrzębska Wioletta
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 308722 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 05 Listopad 2019 - 15:33
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna