Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
   Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi 
   Stowarzyszenie LGD "Zaścianek Mazowsza" 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
organizacje pozarządowe: 7846
strona główna: 119967
    strona główna / organizacje pozarządowe 
   Organizacje pozarządowe
 
  
1 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
  Kod: 07-405 Miejscowość: Troszyn
  Ulica: Polna 15
  Opis:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” swoim działaniem obejmuje obszar czterech gmin: Czerwin, Goworowo, Troszyn i Rzekuń.

więcej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://zascianekmazowsza.pl/
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 10 Listopad 2016 - 15:10
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna