Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
   Szkoły 
   Instytucje Kultury 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
jednostki organizacyjne: 10561
strona główna: 119964
    strona główna / jednostki organizacyjne 
   Jednostki organizacyjne
 
  
1 Ośrodek Pomocy Społecznej
  Kod: 07-405 Miejscowość: Troszyn
  Ulica: Słowackiego 13
  Opis: Kierownik OPS - Agnieszka Kożubowska
tel. 029 7671003

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

2 Zakład Obsługi Rolnictwa
  Kod: 07-405 Miejscowość: Troszyn
  Ulica: Polna 15
  Opis: Kierownik ZOR - Zdzisław Kołota
tel. 029 7671040


 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

3 Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkola w Troszynie
  Kod: 07-405 Miejscowość: Troszyn
  Ulica: Szkolna 4
  Opis:
tel. 029 7671075
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

4 Żłobek Samorządowy w Troszynie
  Kod: 07-405 Miejscowość: Troszyn
  Ulica: Słowackiego 4C
  Opis: tel. 29 6463064
Dyrektor: Edyta GinalskaREJESTR ŻŁOBKÓW:
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 15 Maj 2015 - 14:18
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna