Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309990
strona główna: 118458
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 Zaproszenie piątek , 18/07/2008
 
  

Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenów gminy Troszyn.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie


ZAPRASZA
 kobiety  nie pozostające w zatrudnieniu, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, chcące powrócić na rynek pracy, zamieszkujące na terenie Gminy Troszyn.

W ramach projektu oferujemy:
Bezpłatne
• doradztwo/poradnictwo zawodowe i psychologiczne
• szkolenia w zakresie obsługi komputera
• profilaktykę zdrowotną i warsztaty dbania o wygląd

Dzięki uczestnictwu w projekcie
• zdobędziesz umiejętność napisania listu motywacyjnego i życiorysu,
• zwiększysz motywacji do działania
• podniesiesz poziom  samooceny,
• nabierzesz pewności siebie przy kontaktach interpersonalnych
• zwiększysz motywację do poszukiwania pracy,
• nabędziesz umiejętności do korzystania z nowoczesnych technik komputerowych i informacyjnych

Zgłoszenia osobiście lub telefonocznie przyjmujemy  do dnia 31 sierpnia 2008 roku pod adresem:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie
Ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn pokój nr 6
Tel. 0297671003

Z A P R A S Z A M Y


 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 18 Wrzesień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna