Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309956
strona główna: 118458
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie poniedziałek, 01/12/2008
 
  

Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy w Troszynie, ul.Słowackiego 13, 07-405 Troszyn zgodnie z art. 3d ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U. z 2001 nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

 

 

URZĄD GMINY W TROSZYNIE

 Stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie

 

 

Status ogłoszenia:  Nabór zakończony

 

Wynik rekrutacji

 

Imię i nazwisko:    Agnieszka Kożubowska

Stanowisko:           Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie

Miejscowość:         Troszyn

Uzasadnienie:    Kandydatka w sposób optymalny spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu, wykazując się kompetencją, znajomością wiedzy praktycznej i umiejętnym wykorzystaniem zasobów teoretycznych. Ponadto jest osobą posiadającą odpowiednie predyspozycje osobowościowe; jak odpowiedzialność, wysoki poziom odporności na stres, komunikatywność, zdolność empatii. Kandydatka posiada doświadczenie zawodowe wymagane na  ww. stanowisku.

 

 

 

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 18 Wrzesień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna