Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309753
strona główna: 118428
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 Wyniki konkursu na poszczególne działania poniedziałek, 16/02/2009
 
  

Gmina Troszyn ogłosiła konkurs na 4 działania:

1. Działania ukierunkowane na pomoc osobom starszym
• Rozszerzenie i kontynuacja działania „Klubu Seniora”  - wpłynęła 1 oferta
• Opieka środowiskowa wsparcie w opiece nad osobą starszą i schorowaną,  pomoc w codziennych czynnościach – nie wpłynęła żadna oferta
2. działania ukierunkowane na pomoc dzieciom i młodzieży
• Aktywizacja młodzieży w kierunku sportowym – poprzez popularyzację zdrowego i aktywnego trybu życia. - wpłynęła 1 oferta
• Kontynuacja działalności istniejących i utworzenie nowych świetlic dla dzieci i młodzieży we wsiach gminnych. - wpłynęły 2 oferty
3. działania ukierunkowane na pomoc rodzinie
• Integracja ze środowiskiem poprzez organizację turniejów i warsztatów połączonych z festynami, biesiadami, koncertami - wpłynęła 1 oferta
4. wsparcie szkoleniowe- wpłynęła 1 oferta
• Wizyty studyjne, połączone ze szkoleniami, dotyczącymi poznawania metod rozwiązywania problemów społecznych. Wyjazdy dotyczą gmin z innego województwa podobnych do Gminy Troszyn pod względem Struktury i liczby mieszkańców.
 
Gmina podpisze umowy z:

Klubem  Sportowy „TROSZYN”
Na Okres działania: luty- grudzień 2009r.
Zakres działania: „Aktywizacja młodzieży w kierunku sportowym”
Za kwotę: 56 000,00 zł
Realizacja polega na stworzeniu ligi gminnej w piłce nożnej.

Centrum Kultury w Troszynie (Jednostka samorządu terytorialnego)
Okres działania lipiec-wrzesień 2009r.
Zakres działania: Utworzenie  nowoczesnych wielofunkcyjnych miejsc-świetlic, w których dzieci i młodzież mogłyby uzyskać wsparcie merytoryczne w około 5 wsiach gminy Troszyn. 
Za kwotę:34 992,00 zł.
Realizacja polega na zorganizowaniu ciekawych zajęć dla młodzieży w świetlicach wiejskich w 5 wsiach gminnych.

Stowarzyszeniem: „W KRĘGU PRZYJACIÓŁ TROSZYNA”
Okres działania: lipiec – wrzesień 2009r.
Zakres działania: Organizacja wolnego czasu pozaszkolnego dla młodzieży
Za kwotę: 15 000,48 zł.
Realizacja polega na przeprowadzeniu warsztatów teatralno – muzycznych oraz zajęć plastycznych. Zakończone impreza integracyjną przedstawiającą osiągnięcia.

Centrum Kultury w Troszynie (Jednostka samorządu terytorialnego)
Okres działania marzec – grudzień 2009r.
Zakres działania: Rozszerzenie i kontynuacja działania „Klubu Seniora”. 
Za kwotę: 9 588,00 zł.
Realizacja polega na zorganizowaniu ciekawych zajęć dla osób starszych zamieszkujących Gminę Troszyn.

Centrum Kultury w Troszynie (Jednostka samorządu terytorialnego)
Okres działania sierpień 2009r..
Zakres działania: Integracja ze środowiskiem poprzez organizację turniejów i warsztatów połączonych z festynami, biesiadami, koncertami. 
Za kwotę: 30 000,00 zł.
Realizacja polega na zorganizowaniu ciekawych zajęć dla osób zamieszkujących Gminę Troszyn.


Biurem Podróży Sośniny s.c.
Okres działania marzec 2009r.
Zakres działania: Organizacja wyjazdu studyjnego.
Za kwotę: 27 787,00 zł.
Realizacja polega na zorganizowaniu wyjazdu studyjnego.


Te oferty zostały już rozpatrzone przez komisje konkursową i pozytywnie zaopiniowane.

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 17 Wrzesień 2019 - 14:57
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna