Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309973
strona główna: 118458
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Troszyn z dnia 24 kwietnia 2009 roku piątek , 29/05/2009
 
  

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Troszyn

z dnia 24 kwietnia 2009 roku

 

Na podstawie art.44 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego  ( Dz.U. Nr 25, poz.219z późn.zm.) zgodnie z Uchwałą Nr II/16/2002 Rady Gminy              w Troszynie z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

podaję do wiadomości publicznej

 

informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji  wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

 

 

Numer obwodu

 

Granice obwodu głosowania

 

 

Siedziba obwodowej komisji WYBORCZEJ

 

 

1.

 

Troszyn, Zamość, Rabędy, Borowce, Janki Stare, Zapieczne, Repki, Rostki, Chrzczony, Wysocarz, Janochy, Grucele, Kurpie Dworskie, Kurpie Szlacheckie, Choromany, Sawały

 

Gimnazjum

ul.Gajowa 1, Troszyn

 

2.

 

Łątczyn

 

 

 

Szkoła Podstawowa

Łączyn 69A

 

 

 

3.

 

 

Milewo Wielkie, Milewo-Łosie, Milewo-Tosie, Mieczki-Poziemaki, Mieczki-Abramy, Żmijewo-Zagroby, Żmijewek Włościański, Żmijówek-Mans, Chrostowo

 

Świetlica Wiejska

 Milewo Wielkie 15

 

4.

 

Kleczkowo, Mieczki-Ziemaki, Zawady, Żyźniewo, Radgoszcz, Aleksandrowo, Kamionowo

 

 

Szkoła Podstawowa

ul.Bielawska 2, Kleczkowo

 

5.

 

Dąbek, Ojcewo, Siemiątkowo, Opęchowo, Puchały, Dzbenin, Budne, Trzaski

 

 

Świetlica Wiejska

  ul.Mickiewicza 5, Opęchowo

             

Lokalem dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych jest:

Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gimnazjum w Troszynie.

 

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, a także zaświadczeń o prawie                          do głosowania oraz dopisania wyborców niepełnosprawnych lub przebywających czasowo                      na obszarze gminy do spisu wyborców, można uzyskać w miejscowym Urzędzie Gminy w pokoju                    nr 11 lub pod nr telefonu (0-29)7671053.

 

Jednocześnie informuję, że w dniu głosowania, w niedzielę 7 czerwca 2009 r., lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach od 800 do 2200.

Wójt Gminy Troszyn

            Edwin Mierzejewski

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 18 Wrzesień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna