Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 318872
strona główna: 119966
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych poniedziałek, 21/11/2011
 
  

WÓJT GMINY TROSZYN
Troszyn, dnia 21.11.2011r.

 znak spr.: UG.6131.24.2011


ZAWIADOMIENIE
o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych


         Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Troszyn podaję do publicznej wiadomości:
          że w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach, została umieszczona informacja  o wydaniu decyzji  zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew obw. pnia 96 cm rosnącego na działce nr 367 w obrębie miejscowości  Grucele.
            Z w/w dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Troszyn ul. Słowackiego 13 pokój nr 14 w godzinach od 8:00 – 16:00.

                                                                                            /podpisał/ 
                                                                                               WÓJT
                                                                              mgr inż. Edwin Mierzejewski

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 12 Listopad 2019 - 12:26
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna