Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 310013
strona główna: 118458
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 Ogłoszenie o konsultacjach projektu WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY TROSZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO piątek , 25/11/2011
 
  


O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Troszyn

 o przeprowadzeniu konsultacji projektu „WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY TROSZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO”.
 
 Konsultacje odbędą się w okresie od 25 listopada 2011 r. do 9 grudnia 2011 r.
w formie przyjmowania uwag i opinii do projektu Programu, który dostępny będzie na stronie BIP Gminy Troszyn www.troszyn.asi.pl oraz wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy
w Troszynie, ul. Słowackiego 13, pok. Nr 4.
Uwagi i opinie składać można:
- drogą elektroniczną na adres gminatroszyn@poczta.onet.pl
- korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Troszyn, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn
- w sekretariacie Urzędu Gminy Troszyn

link do projektu: http://www.troszyn.asi.pl/pls/troszyn/dokumenty?job=Menu&id_k=170&pageid=1217&ids=2

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 18 Wrzesień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna