Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309950
strona główna: 118458
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 Rozbudowa stacji bazowej telefonii komorkowej PTK Centertel piątek , 06/04/2007
 
  

     O G Ł O S Z E N I  E


         Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Troszyn informuje o
rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel  ,,CHROSTOWO” Nr.  3479/1218  położonej na działce o nr.  ewidencyjnym 22
w obrębie miejscowości Żmijewek Włościański


1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora Polska Telefonia Komórkowa Sp. z o. o ul. Skierniewicka 10 a, 01-230 Warszawa

2. Przed wydaniem decyzji przeprowadzane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzany jest
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

3. Informacje o :

- wniosku,
-  raporcie oddziaływania na środowisko,

umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Gminę Troszyn  ul. Słowackiego 13, pokój nr 14.

4. Informuje się o:
- możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacją sprawy ( w tym z wnioskiem o wydanie decyzji oraz z raportem
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko),

- możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.
Uwagi i wnioski składać można w terminie od 10.04.2007 roku do dnia 01.05.2007 roku w Urzędzie Gminy Troszyn ul. Słowackiego 13, pokój nr 14.

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 18 Wrzesień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna