Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 308756
strona główna: 118399
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze czwartek , 30/08/2007
 
  


Ośrodek  Pomocy  Społecznej w Troszynie

zatrudni

Pracownika socjalnego

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie poszukuje kandydata na stanowisko: pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Troszynie, ul.Słowackiego 13, 07-405 Troszyn.  Wymiar etatu: 1
 
Wymagania niezbędne:
• udokumentowane kwalifikacje zawodowe:

v       dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych  lub

v       dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub

v       ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, socjologia lub nauki o rodzinie

§          znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych

§           umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:
• odporność na stres,
• dyspozycyjność,
• wysoka kultura osobista,
• komunikatywność, dokładność.

Główny zakres zadań:
• realizacja zadań wynikających z art.119 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys - curriculum vitae i list motywacyjny,
• kopie świadectw pracy,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
• posiadane referencje,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać/przesyłać w terminie do:
• 20-09-2007 r. pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn z dopiskiem „Oferta pracy”

Inne informacje:
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (0-29) 7671003

 

 

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 29 Sierpień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna