Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 308688
strona główna: 118399
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
  Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy ds. kancelaryjnych - sekretariat urzędu w Urzędzie Gminy w Troszynie środa , 08/04/2015
 
  Troszyn, dnia 2015-04-08 URZĄD GMINY W TROSZYNIE Stanowisko: Stanowisko pracy ds. kancelaryjnych - sekretariat urzędu w Urzędzie Gminy w Troszynie Status ogłoszenia: Nabór zakończony Wynik rekrutacji Imię i nazwisko: Luiza Kosewska Stanowisko: Stanowisko pracy ds. kancelaryjnych - sekretariat urzędu Miejscowość: Troszyn Uzasadnienie: Kandydatka w sposób optymalny spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu, wykazując się kompetencją, znajomością wiedzy zdobytej podczas nauki i umiejętnym wykorzystaniem zasobów teoretycznych.
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 29 Sierpień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna