Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309805
strona główna: 118428
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 OBWIESZCZENIE wtorek , 28/04/2015
 
  

WÓJT  GMINY  TROSZYN

UG.6220.02.2015

Troszyn, dnia 28.04.2015 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

       Wójt Gminy Troszyn, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa             w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U.  z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)  zawiadamia, że w dniu 28 kwietnia 2015 roku  wydana została decyzja              o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na    ,, Budowie obory dla 64 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą i  zbiornikiem zamkniętym na ścieki socjalne o pojemności 10,0 m3 we wsi Kleczkowo, gm. Troszyn, woj. mazowieckiena działce nr 346.”

         Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych z możliwością zapoznania się z jej treścią  w Urzędzie Gminy Troszyn ul. Słowackiego 13 pokój nr 14 w godzinach           od 8:00 – 16:00.

                                                                               /podpisał/

                                                                               

                                                                                WÓJT

                                                                                 mgr inż. Edwin Mierzejewski

            

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 17 Wrzesień 2019 - 14:57
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna