Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309921
strona główna: 118458
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego piątek , 12/06/2015
 
   WÓJT GMINY TROSZYN Troszyn, dnia 12.06.2015 r. UG.6220.01.2015 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego Wójt Gminy Troszyn informuje, że postępowanie dotyczące wniosku z dnia 28 stycznia 2015 r. (data wpływu do Urzędu 28.01.2015 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego ,,Rostki – Borowce - pole środkowe” położonego na terenie gminy: Troszyn i Czerwin w województwie mazowieckim zostało zakończone. Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 73 §1 KPA w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów materiałów tj:  wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,  raportem o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,  opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce,  postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Z w/w dokumentami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Troszynie ul. Słowackiego 13, pok. 14 w godz. 800- 1600 , nr. tel. (29) 76 73 172. Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym strona może zgłosić żądanie przeprowadzenia dodatkowych dowodów, mogących mieć znaczenie w sprawie. /podpisał/ WÓJT mgr inż. Edwin Mierzejewski Otrzymują: 1. Pełnomocnik Firmy Cemex Polska - Pan Mariusz Listkiewicz 2.Urząd Gminy Czerwin 3.Sołtys wsi Stylągi 4.Sołtys wsi Repki 5.Sołtys wsi Rostki 6. A/a
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 18 Wrzesień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna