Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309714
strona główna: 118428
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 Dotyczy :OBWIESZCZENIA Wójta Gminy Troszyn o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Troszyn”. opublikowanego w dniu 10 sierpnia 2015 roku. czwartek , 20/08/2015
 
  Dotyczy :OBWIESZCZENIA Wójta Gminy Troszyn o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Troszyn”. opublikowanego w dniu 10 sierpnia 2015 roku. W związku tym, iż w dniu 10 sierpnia 2015 roku omyłkowo opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Troszyn www.bip.troszyn.pl. Link http://www.bip.troszyn.pl/pls/troszyn/dokumenty?job=Menu&id_k=170&pageid=1217&ids=2 uszkodzony dokument pn. Projekt „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, enenrgię elektryczną i paliwa gazowe” ( brak możliwości otwarcia ), następnie w dniu 13 sierpnia 2015 roku opublikowano prawidłowy dokument, termin udostępnienia do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Troszyn przy ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn w pokoju 15, w godzinach pracy Urzędu Gminy Troszyn, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Troszyn www.bip.troszyn.pl. Link http://www.bip.troszyn.pl/pls/troszyn/dokumenty?job=Menu&id_k=170&pageid=1217&ids=2 wydłuża się do dnia 3 września 2015 roku. W czasie wyłożenia osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Troszyn mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń. Wnioski, zastrzeżenia i uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Troszyn, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn lub drogą elektroniczną na adres: gminatroszyn@poczta.onet.pl w terminie do 3 września 2015 r. Podpisał: Wójt Gminy Troszyn mgr inż. Edwin Mierzejewski
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 17 Wrzesień 2019 - 14:57
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna