Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309946
strona główna: 118458
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TROSZYN środa , 04/11/2015
 
  WÓJT GMINY TROSZYN Troszyn, dnia 04.11.2015 r. UG. 6220.08.2015 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TROSZYN Na podstawie ar. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r- o udostępnieniu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r, poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Troszyn informuje że, po otrzymaniu wezwania z dnia 02.11.2015 r. ( data wpływu 04.11.2015 r.) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wzywał Firmę EKO - KURP - ROL Sp. z o.o. ul. I Armii Wojska Polskiego 48, 07-410 Ostrołęka do uzupełnienia do dnia 16 listopada 2015 roku raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie instalacji do produkcji polepszaczy gleby lub nawozów organiczno - mineralnych OrCal ® poprzez przetwarzanie osadów ściekowych” realizowanego na działce nr 56 w obrębie miejscowości Troszyn. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Troszyn, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Troszyn oraz w miejscu realizacji inwestycji. /podpisał/ WÓJT mgr inż. Edwin Mierzejewski
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 18 Wrzesień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna