Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309780
strona główna: 118428
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 OBWIESZCZENIE poniedziałek, 10/04/2017
 
  OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji

Na podstawie ustawy art. 17 ust. 4. z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.),

Wójt Gminy Troszyn
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego następującej nieruchomości - działki przeznaczonej do komunalizacji:
1) Działki położonej w miejscowości Janochy, oznaczonej numerem ewidencyjnym 271 o powierzchni 0,19 ha,
2)
Spis inwentaryzacyjny wyłożony będzie w siedzibie Urzędu Gminy w Troszynie przy ul. Słowackiego 13 w pokoju nr 8 oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń od 3 kwietnia 2017 r. na okres 30 dni. W okresie wyłożenia można zgłaszać uwagi i zastrzeżenia odnośnie komunalizowanej nieruchomości w Sekretariacie Urzędu i w pokoju nr 8.
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 17 Wrzesień 2019 - 14:57
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna