Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309978
strona główna: 118458
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 OSTRZEŻENIE 1 STOPNIA DLA GMINY TROSZYN środa , 22/11/2017
 
  OSTRZEŻENIE 1 STOPNIA DLA GMINY TROSZYN
W związku z przekroczeniem w 2017 roku poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza
Mazowiecki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia INFORMACJE O PRZEKROCZENIACH:
Nazwa substancji: Pył zawieszony PM2,5 i PM10
Obszar: województwo mazowieckie.
Czas obowiązywania: do dnia 23.11.2017r.
Przyczyny i prognoza zmian poziomów substancji w powietrzu: Główną przyczyną podwyższonych wartości jest komunikacja, w tym wtórne pylenie z ulic i emisji spalin. Wystąpią również warunki meteorologiczne sprzyjające takiej sytuacji (słaby wiatr, wyż, zamglenia).
Prognozuje się utrzymanie podwyższonych stężeń pyłu, jednakże nie przewiduje się przekroczenia poziomu informowania oraz alarmowego, który mógłby powodować negatywne skutki zdrowotne.
Informacja o jakości powietrza: Ogłoszone ostrzeżenie oznacza, że osoby z grup wrażliwych powinny być bardziej ostrożne i powinny unikać wychodzenia na zewnątrz oraz obserwować wyniki pomiarów i prognoz na stronie WIOŚ w Warszawie http://sojp.wios.warszawa.pl i na stronie GIOŚ http://powietrze.gios.gov.pl.
Środki ostrożności: W przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia, oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.
Wrażliwe grupy ludności: Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze, osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia: Pył zawieszony PM2,5 i PM10 mogą powodować: kaszel, trudności z oddychaniem, podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych. Zalecenia dla ludności:
1. ograniczenie przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie przebywania w placówce;
2. unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń.
Zakazy dla ludności: 1. zakaz palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy) ogrodach i terenach zieleni.
2. zakaz spalania odpadów w paleniskach.
Działania zapobiegające emisji:
1. Korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo).
2. Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej.
3. Ograniczenie pylenia wtórnego z ulic.
4. Zalecenie ograniczenia używania spalinowego sprzętu ogrodniczego.
5. Ograniczenie palenia w kominkach.
6. Ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem.
7. Bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych.
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 18 Wrzesień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna