Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309917
strona główna: 118458
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie piątek , 22/08/2003
 
  

Wójt Gminy Troszyn ogłasza

konkurs na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej

w Troszynie

  • życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
  • kwestionariusz osobowy,
  • ocenę pracy z ostatnich 5 lat lub z ostatnich 4 lat pracy w szkole wyższej, albo ocenę dorobku zawodowego z ostatniego roku,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
  • opracowaną na piśmie własną koncepcję pracy na stanowisku dyrektora.

   

  Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach, na których należy podać nazwę i adres szkoły z dopiskiem ?Konkurs?, ? w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do dnia 1września 2003 roku do godz. 8.30

  Postępowanie konkursowe rozpocznie się 1 września 2003 roku o godz. 8.30 w Urzędzie Gminy w Troszynie.

 1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826).
 2. Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
 3.  

   

   

   

   

   

   

   

  Redaktor: Marzena Jastrzębska

    ostatnia modyfikacja: 18 Wrzesień 2019 - 15:19
    | Historia zmian |
    COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna