Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 308769
strona główna: 118399
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 PROTOKÓŁ z przeprowadzonego konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Troszynie czwartek , 26/07/2018
 
  PROTOKÓŁ z przeprowadzonego konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Troszynie sporządzony w dniu 26 lipca 2018r. 1. Nabór ogłoszono w dniu 16 lipca 2018r.-Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze starszy referent ds. świadczeń wychowawczych, ,rodzinnych i alimentacyjnych ogłoszenie konkursu zostało opublikowane na stronie BIP Urzędu Gminy Troszyn ,oraz na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej. 2. Termin składania dokumentów aplikacyjnych określony został na dzień 23 lipca 2018 r. do godz.13:00 3. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko aplikacje złożyli następujący kandydaci: 1. Balcerzak Monika, zam. Troszyn 4. Komisja w składzie: 1. P. Kożubowska Agnieszka-przewodniczący komisji 2. P. Łasiewicka Marta-członek komisji 3. P. Fabiańska Aldona-członek komisji dokonała oceny złożonych dokumentów aplikacyjnych. 5. Po szczegółowej analizie i ocenie złożonych aplikacji Komisja zakwalifikowała do dalszego postępowania w/w kandydata z którym następnie przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. 6. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze w ramach postępowania rekrutacyjnego i podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dużą wiedzą merytoryczną niezbędną do pracy na stanowisku starszego referenta ds. świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych. Za wyborem w/w kandydatki przemawiało doświadczenie zawodowe. Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze Starszy referent ds. świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych zostało zakończone. Kierownik OPS w Troszynie Agnieszka Kożubowska
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 29 Sierpień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna