Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 304250
strona główna: 117720
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 Zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce wtorek , 11/12/2018
 
  Ostrołęka, 05 grudnia 2018 r. STAROSTWO POWIATOWE w Ostrołęce Pl. Gen. J. Bema 5 07-410 Ostrołęka GBN.6820.79.2018 ZAWIADOMIENIE Niniejszym zawiadamiam, że na podstawie art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), przed wydaniem decyzji w sprawie, strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie uznania za mienie gromadzkie (gminne) działki oznaczonej nr 672/7 o pow. 0,1327 ha położonej w miejscowości Troszyn, uzupełnić materiał dowodowy, składać pisemne wyjaśnienia i dokumenty oraz złożyć końcowe oświadczenie przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma. Dokumentacja udostępniona jest w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrołęce ul. Fieldorfa „Nila” 15, pokój nr 103b, w godzinach pracy urzędu od 8.00 do 16.00. Z up. STAROSTY mgr inż. Kazimierz Biedrzycki Dyrektor Wydziału Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Otrzymują: 1. Wójt Gminy Troszyn 2. Sołtys wsi Troszyn gm. Troszyn 3. a/a
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 20 Sierpień 2019 - 15:58
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna