Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 310018
strona główna: 118458
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia wtorek , 14/05/2019
 
  Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Troszyn Nr UG.0050.19.2019 z dn. 8 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
1. Nr działki: 775/3
Nr księgi wieczystej: OS1O/00033424/9
Powierzchnia działki: 3240 m2
Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 500 m2 Położenie: Troszyn
Opis nieruchomości: Tereny różne
Przeznaczenie nieruchomości: Wykorzystana pod Stację Bazową do pracy w systemie telefonii cyfrowej;
Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego w zł: 13 290, 00 zł
Uwaga:
Czynsz dzierżawy podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
Cena podana w wykazie nie zawiera podatku VAT w wysokości 23%.
Termin płatności czynszu dzierżawnego ustalony zostanie w umowie.
Podstawa wywieszenia wykazu: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.).
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 18 Wrzesień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna