Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
   Oświadczenia majątkowe radnych - 2015 rok 
   Oświadczenie majątkowe radnych - 2014 rok 
   oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 2014-2018 
   Oświadczenia majątkowe radnych na koniec kadencji 2010-2014 
   Oświadczenia majątkowe radnych - 2013 rok 
   oświadczenia majątkowe radnych - 2012 rok  
   Oświadczenia majątkowe radnych - 2009 rok 
   Oświadczenia majątkowe radnych - 2008 rok 
   oświadczenia majątkowe 2007 - radni 
   Czesław Brzeziński 
   Edwin Mierzejewski 
   Małgorzata Płóciennik  
   Krystyna Greloch 
   Barbara Andrzejczyk 
   Bogumiła Chludzińska 
   Katarzyna Gruz 
   Mieczysław Mierzejewski 
   Danuta Zięba 
   Zdzisław Kołota 
   Barbara Dobkowska 
   Stanisława Lutrzykowska 
   Borkowska Marzena 
   Bożena Siemion 
   Monika Adamowska 
   Wioletta Jastrzębska 
   Agnieszka Kożubowska 
   Iwona Murach 
   oświadczenia majątkowe radnych - 2010 rok 
   oświadczenia majątkowe radnych - 2011 rok 
   Edyta Ginalska 
   Monika Dymerska 
   Milena Frączek 
   Anna Załęska - Domurat 
   oświadczenia majątkowe radnych - 2016 rok 
   oświadczenia majątkowe pracowników - 2016 rok 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
oświadczenia majątkowe: 11727
strona główna: 118625
    strona główna / oświadczenia majątkowe 
   oświadczenia majątkowe
 
  
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 11 Październik 2004 - 11:26
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna