Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
   Zbiór Dzienników Ustaw  
   Zbiór Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
zbiór dzienników ustaw i monitorów polskich : 1743
strona główna: 118625
    strona główna / zbiór dzienników ustaw i monitorów polskich  
   Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
 
  

Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich

W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2010 r. ustawy z dnia 10 września 2009 roku o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 190, poz. 1493) urzędy mają obowiązek udostępniać  nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski  lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronach internetowych tych urzędów.

Elektroniczne Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie dostępne są pod adresami: http://dziennikustaw.gov.pl  i  http://monitorpolski.gov.pl

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 11 Luty 2011 - 14:42
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna