Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
   Dokumenty do pobrania 
   Plan zamówień publicznych 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 473353
strona główna: 117720
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej” Ważny od: 09/07/2019 do: 23/07/2019
  Troszyn, dnia 09 lipca 2019 roku
  UG.271.02.2019
 
 
  Informacja z otwarcia ofert
 
  Zamawiający, Gmina Troszyn, prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej”, działając na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), informuje:
  1.Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ( Część I oraz Część II): 1 000 000,00 zł
  2. Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, parametry techniczne, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.
  Część I zamówienia: Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie
  Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WOD-KAN Grzegorz Jaworowski
  ul. Kościuszki 24
  19-300 Ełk
  Cena oferty : 893 087,50zł
  okres gwarancji: 60 miesięcy
  termin wykonania zamówienia : 31 10.2019r.
  Warunki płatności: Zapłata za wykonane roboty nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
  Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę:
  AQUA SOFT S.C. K. ŁUKASZEWICZ, E. ŁUKASZEWICZ
  ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok
  Cena oferty : 1 463 700,00zł
  okres gwarancji: 60 miesięcy
  termin wykonania zamówienia : 31.10.2019r.
  Warunki płatności: Zapłata za wykonane roboty nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
 
 
  Część II zamówienia: Rozbudowa sieci wodociągowej
 
  Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Budowlane Dariusz Nalewajk
  Dzbenin 85C
  07-410 Ostrołęka
  Cena oferty : 88 560,00zł
  okres gwarancji: 60 miesięcy
  termin wykonania zamówienia : 31 10.2019r.
  Warunki płatności: Zapłata za wykonane roboty nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
 
  Podpisał:
  Wójt Gminy Troszyn
  mgr inż. Edwin Mierzejewski
 
 
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 22 Sierpień 2019 - 16:02
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna