Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
   Dokumenty do pobrania 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 245376
strona główna: 72441
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Aktualne przetargi | Archiwum |
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Troszyn: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY TROSZYN
Ważny od: 24/02/2015 do: 12/03/2015
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU - dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu działki w miejscowości Mieczki- Poziemaki , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Ważny od: 09/02/2015 do: 09/03/2015
  ostatnia modyfikacja: 24 Luty 2015 - 12:48
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna