Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
   Dokumenty do pobrania 
   Plan zamówień publicznych 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 481867
strona główna: 118627
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Aktualne przetargi | Archiwum |
Tytuł: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ZAPYTANIU OFERTOWYM NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA STOŁÓWKI I KUCHNI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TROSZYNIE.
Ważny od: 19/09/2019 do: 27/09/2019
Tytuł: Zapytanie ofertowe NA ,,Realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Troszyn – ETAP II.”
Ważny od: 18/09/2019 do: 27/09/2019
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw na terenie Gminy Troszyn”.
Ważny od: 18/09/2019 do: 02/10/2019
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na realizację zadania pn. : ,,Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Troszyn – ETAP II.”
Ważny od: 18/09/2019 do: 02/10/2019
  ostatnia modyfikacja: 19 Wrzesień 2019 - 14:54
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna