Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
   Dokumenty do pobrania 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 309636
strona główna: 88156
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Aktualne przetargi | Archiwum |
Tytuł: Zapytanie ofertowe dot. pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie nadzorowania robót budowlano-drogowych
Ważny od: 26/07/2016 do: 12/08/2016
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. postępowania pn. Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Zamość.
Ważny od: 22/07/2016 do: 09/08/2016
Tytuł: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmiana treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Przebudowa ulicy Kmicica w miejscowości Troszyn
Ważny od: 22/07/2016 do: 09/08/2016
Tytuł: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmiana treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Zamość
Ważny od: 22/07/2016 do: 09/08/2016
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. postępowania pn. Przebudowa ulicy Kmicica w miejscowości Troszyn
Ważny od: 22/07/2016 do: 09/08/2016
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Troszyn: Przebudowa drogi gminnej w msc. Choromany na dz. nr 216 i 119/1
Ważny od: 15/07/2016 do: 02/08/2016
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Troszyn: Budowa drogi na działce nr 157/9 w miejscowości Troszyn
Ważny od: 15/07/2016 do: 02/08/2016
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Troszyn: Przebudowa ulicy Kmicica w miejscowości Troszyn
Ważny od: 15/07/2016 do: 08/08/2016
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Troszyn: Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Zamość
Ważny od: 15/07/2016 do: 08/08/2016
  ostatnia modyfikacja: 27 Lipiec 2016 - 11:45
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna