Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
   Dokumenty do pobrania 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 250666
strona główna: 73693
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Aktualne przetargi | Archiwum |
Tytuł: WYJAŚNIENIE TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI TROSZYN „
Ważny od: 14/04/2015 do: 28/04/2015
Tytuł: Zapytanie ofertowe - dot. „Remont drogi gminnej nr 251102W Troszyn - Janochy, o dł. 870 mb, od km 0+730 do km 1+600 wraz z przepustem w ciągu drogi w km 0+225”
Ważny od: 08/04/2015 do: 22/04/2015
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY TROSZYN
Ważny od: 08/04/2015 do: 22/04/2015
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI TROSZYN
Ważny od: 03/04/2015 do: 22/04/2015
  ostatnia modyfikacja: 14 Kwiecień 2015 - 12:06
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna