Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
   Dokumenty do pobrania 
   Plan zamówień publicznych 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 411593
strona główna: 107945
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Aktualne przetargi | Archiwum |
Tytuł: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN.: Utworzenie miejsc integracji i lokalnej aktywności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w częściach Nr I-III
Ważny od: 13/08/2018 do: 27/08/2018
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie
Ważny od: 07/08/2018 do: 21/08/2018
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie.
Ważny od: 06/08/2018 do: 20/08/2018
Tytuł: Informacja z otwarcia ofert na Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie
Ważny od: 06/08/2018 do: 20/08/2018
  ostatnia modyfikacja: 13 Sierpień 2018 - 11:22
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna