Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
statystyka: 5151
strona główna: 119967
    statystyka 
   Statystyka
 
  
Oświadczenia majątkowe radnych na koniec kadencji 2010-2014: 920
Agnieszka Kożubowska: 1371
Anna Załęska - Domurat: 721
Borkowska Marzena: 2750
Bożena Siemion: 2379
Budżet: 3340
Centrum Kultury: 75
Danuta Zięba: 2319
Deklaracje podatkowe: 6997
Dokumenty do pobrania: 30465
Edwin Mierzejewski: 5119
Edyta Ginalska: 2119
Finanse: 185
Fundusz sołecki: 614
Fundusz sołecki: 134
Gospodarka odpadami: 3623
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn: 1942
Instytucje Kultury: 3029
Iwona Murach: 1688
Jednostki organizacyjne: 10562
Jednostki pomocnicze: 6453
Karty typu A: 1690
Karty typu B: 1432
Komisje rady: 7543
Komórki organizacyjne: 9102
Komunikaty: 318880
Małgorzata Płóciennik : 3463
Mieczysław Mierzejewski: 2525
Milena Frączek: 693
Monika Dymerska: 1135
MPZP: 1970
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska: 2027
Ochrona danych osobowych: 401
Ochrona Srodowiska: 6784
Organizacje pozarządowe: 7846
Osoby prawne: 2595
Ośrodek Pomocy Społecznej: 89
Oświadczenia: 1134
oświadczenia majątkowe: 11928
oświadczenia majątkowe pracowników - 2016 rok: 426
Oświadczenia majątkowe radnych - 2015 rok: 995
oświadczenia majątkowe radnych - 2016 rok: 326
oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 2014-2018: 2050
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej: 236
Oświadczenie majątkowe radnych - 2014 rok: 942
Plan zamówień publicznych: 1646
Planowanie przestrzenne: 1238
podatek leśny: 2254
podatek od nieruchomości: 3515
podatek rolny: 2353
Pomoc: 4338
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej: 838
Prawo lokalne: 11410
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi: 169
Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi: 944
Przetargi: 493932
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie : 3297
Rada gminy: 45531
Redakcja Biuletynu: 3932
Referaty: 3308
Referendum ogólnokrajowe 2015: 1186
Rejestr działalności regulowanej: 0
Rejestr działalności regulowanej: 2653
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY: 584
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych: 2022
Sanorządowe Przedszkole: 74
Sekretarz: 14571
Sesje Rady Gminy: 196
Skarbnik: 11950
Sołectwa: 6278
Sprawozdania finansowe: 216
Sprawy EOD: 4532
Stanisława Lutrzykowska: 2352
Stanowiska samodzielne: 3912
Statut: 2694
Statystyka: 5151
stawki podatku : 2348
Stowarzyszenie LGD "Zaścianek Mazowsza": 1948
Strona główna: 119967
SUiKZP: 490
Szkoła Podstawowa w Kleczkowie: 90
Szkoła Podstawowa w Troszynie: 75
Szkoły: 5973
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI: 503
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI: 116
Uchwały Rady Gminy: 6314
Uchwały Rady Gminy kadencja 2014-2018: 2120
Uchwały Rady Gminy kadencja 2018-2023: 13
Udostępnianie informacji publicznej: 1164
Urząd Gminy: 82
Wiadomości: 84521
Wieloletnia Prognoza Finansowa: 109
Wioletta Jastrzębska: 1286
Wójt: 20139
Wybory: 5281
Wybory do Parlamentu Europejskiego: 887
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019: 200
Wybory do Sejmu i Senatu RP: 1324
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019: 114
Wybory ławników sądowych 2020-2023: 84
Wybory Prezydenta 2015: 1144
Wybory samorządowe 2014: 2678
Wybory samorządowe 2018: 1264
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn: 1002
Wyszukiwarka: 14209
Zakład Obsługi Rolnictwa: 81
Zarządzenia Wójta: 6349
Zbiór Monitorów Polskich : 557
Zbiór Dzienników Ustaw : 584
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich : 1766
Zdzisław Kołota: 2607
Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkola: 84
Żlobek Samorządowy: 74
  ostatnia modyfikacja: 17 Czerwiec 2003 - 00:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna