Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wiadomości: 81873
strona główna: 117720
    strona główna / wiadomości 
   Wiadomości
 
  
 XIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Troszynie czwartek , 16/02/2017
 
  Z A W I D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy w Troszynie Edmund Zygmunt Szabłowski zawiadamia o XIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Troszynie, która odbędzie się 24 lutego 2017 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie.
Proponowany porządek obrad:,
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
3. Zapoznanie ze sprawozdaniami Komisji Rady Gminy w Troszynie za rok 2016.
4. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Troszynie za rok 2016.
5. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Gminy Troszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok.
6. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.
7. Podjęcie uchwał:
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2017- 2027;
• w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017,
• w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa,
• w sprawie zmiany uchwały nr V/28/15 Rady gminy w Troszynie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Troszyn,
• w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 23 Sierpień 2019 - 15:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna