Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wiadomości: 81814
strona główna: 117720
    strona główna / wiadomości 
   Wiadomości
 
  
  XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Troszynie. wtorek , 19/06/2018
 
  Zawiadamiam, że w dniu się 26 czerwca 2018 roku o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie odbędzie się posiedzenie XXXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Troszynie. Proponowany porządek obrad:, 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 3. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami. 4. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2017 r, sprawozdaniem finansowym za 2017 r, uchwałą Nr Os.184.2018 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 18.04.2018 r., informacją o stanie mienia komunalnego gminy Troszyn na dzień 31 grudnia 2017 roku. 5. Zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Troszynie. 6. Podjęcie uchwał: • w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2017, • w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Troszyn, • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2018- 2028, • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, • w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Troszyn. • zmieniająca uchwałę Nr XXX/227/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Troszyn na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, 7. Interpelacje i zapytania radnych. 8. Wolne wnioski i informacje.
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 23 Sierpień 2019 - 15:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna