Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wiadomości: 81885
strona główna: 117720
    strona główna / wiadomości 
   Wiadomości
 
  
 INFORMACJA o udzieleniu zamówienia publicznego środa , 29/08/2018
 
  mł.ref.. d/s gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Nazwa komórki merytorycznej UG.7013.01.2018.G-J Znak sprawy Troszyn, dnia 28.08.2018 r. INFORMACJA Gmina Troszyn, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn , na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze. zm.) zawiadamia o udzieleniu zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „ Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grucele ”, które współfinansowane jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 ”. Wykonawca zadania : Usługi Remontowo- Budowlane Waldemar Olender, ul. St. Wyspiańskiego 38, 07-405 Olszewo-Borki
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 23 Sierpień 2019 - 15:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna