Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wiadomości: 81849
strona główna: 117720
    strona główna / wiadomości 
   Wiadomości
 
  
 Posiedzenie Komisji Rady Gminy w Troszynie z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu. czwartek , 21/06/2007
 
  

21 czerwca 2007 roku w Urzędzie Gminy w Troszynie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy w Troszynie, na które przybył Pan Bogusław Kowalski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu.

W posiedzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Edwin Mierzejewski, Sekretarz Gminy Małgorzata Płóciennik, Skarbnik Gminy Bogumiła Chludzińska, Przewodniczący Rady Gminy Czesław Brzeziński, Przewodniczący i członkowie poszczególnych komisji Rady Gminy, Dyrektorzy szkół z terenu gminy, Kierownik Posterunku Policji w Troszynie oraz sołtysi. 

Porządek obrad posiedzenia pradstawiał się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie wakacyjnych remontów szkół i innych placówek kulturalno - oświatowych na terenie gminy Troszyn.
3. Przygotowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
4. „Akcja Posesja” na terenie gminy Troszyn
5. Kontrola przeciwpożarowa gospodarstw na terenie gminy Troszyn.
6. Możliwości inwestycyjne w zakresie modernizacji i budowy dróg.
7. Sprawy różne.

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 23 Sierpień 2019 - 15:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna