Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wiadomości: 81833
strona główna: 117720
    strona główna / wiadomości 
   Wiadomości
 
  
 Zaproszenie na spotkanie dotyczące planu działania w ramach Programu Integracji Społecznej czwartek , 27/11/2008
 
  

                                       ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Troszyn zaprasza na spotkanie dotyczące planu działania w ramach Programu Integracji Społecznej, które odbędzie się 1 grudnia 2008 roku o godzinie 1300 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie.
Po dokonaniu aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych kolejnym zadaniem jest przygotowanie planu działania.
Plan działania zostaje przedstawiony Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej, w celu uzyskania funduszy umożliwiających zakup usług społecznych. Plan powinien być zgodny z aktualną strategią rozwiązywania problemów społecznych (która zostanie w istotnych fragmentach omówiona na spotkaniu).
Celem spotkania będzie wypracowanie propozycji działań do realizacji ze środków Programu Integracji Społecznej w 2009 roku.
Zarówno strategia, jak i plan działania muszą być opracowane w sposób uspołeczniony. Dlatego też na spotkanie zaproszono przedstawicieli różnych grup społecznych z terenu gminy Troszyn. 
Ogólna kwota przypadająca Gminie do wykorzystania na usługi społeczne na lata 2008-2009 wynosi 277.876,43 zł. W 2008 roku wykorzystano 54.500,00 zł. Pozostało do wykorzystania w 2009 roku 223.376,43 zł. Jest to dość znacząca kwota, jednak na pewno nie pokryje wszystkich potrzeb wynikających ze strategii, należy więc wspólnie zastanowić się  jakie działania są najpilniejsze w naszej gminie.
Z góry dziękuję za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 23 Sierpień 2019 - 15:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna