Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wiadomości: 81888
strona główna: 117720
    strona główna / wiadomości 
   Wiadomości
 
  
 XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Troszynie piątek , 30/07/2010
 
  

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY W TROSZYNIE
_________________________________________________________________________________________________________________
                


O B W I E S Z C Z E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 5 sierpnia 2010 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie odbędzie się posiedzenie XXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Troszynie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.
4. Podjęcie uchwał:
• w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok,
• w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚi GW w Warszawie w 2010 roku na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Troszyn,
• w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę dróg gminnych w 2010 roku,
• w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Borowce - Janki Stare – Rabędy - Zapieczne – dr. pow. Tomasze - Rzekuń – dł. 8,008km w 2010 roku,
• w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/197/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2010 roku miastu Ostrołęka,
• w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/2002 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia okręgów wyborczych.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
Z poważaniem:


                                               PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W TROSZYNIE
                                                                    CZESŁAW BRZEZIŃSKI
 

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 23 Sierpień 2019 - 15:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna