Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wiadomości: 81865
strona główna: 117720
    strona główna / wiadomości 
   Wiadomości
 
  
 I N F O R M A C J A - projekty uproszczonych planów urządzania lasu czwartek , 02/09/2010
 
  

WÓJT GMINY TROSZYN

Troszyn, dnia 25.08.2010 r.
UG.6111-01/10

I N F O R M A C J A

                    Na podstawie art.21 ust.4 i5 ustawy z dnia  28 września 1991 roku o lasach
( tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z póź. zm.) Wójt Gminy Troszyn informuje, że na zlecenie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce zostały sporządzane projekty Uproszczonych planów urządzania lasu dla następujących miejscowości:
Chrostowo, Dzbenin, Janochy, Kurpie Dworskie, Mieczki Abramy, Mieczki Poziemaki, Mieczki Ziemaki, Żmijewo Zagroby, Żmijewek Mans, Zawady, Wysocarz, Siemiątkowo, Puchały oraz inwentaryzację stany lasu dla miejscowości Aleksandrowo
    Uproszczone plany urządzania lasu oraz inwentaryzację stany lasu dotyczą lasów należących do indywidualnych właścicieli i  będą podstawą naliczania podatku leśnego.

   Uprzejmie informujemy, że w dniach od 06.09.2010 r. do 06.10. 2010 r. w/w plany będą wyłożone do publicznego wglądu w budynku Urzędzie Gminy w Troszynie, pokój 14. Po zapoznaniu się z w/w planami osoby zainteresowane mogą w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektów  składać  pisemne zastrzeżenia i wnioski.
Pracami planów urządzania lasy zostały objęte grunty:
• ujęte w ewidencji gruntów i budynków jako lasy,
• zalesione, nie ujęte w ewidencji gruntów i budynków jako lasy,
• pokryte roślinnością o charakterze leśnym (samosiewy),  nie ujęte w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, spełniające kryteria definicji lasu określonej w art.3 -ustawy o lasach.

                                                                                     Z poważaniem:

                                                                           Z up. WÓJTA
                                                              mgr inż. Małgorzata Płóciennik
                                                                          Sekretarz Gminy


  


 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 23 Sierpień 2019 - 15:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna