Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wiadomości: 81848
strona główna: 117720
    strona główna / wiadomości 
   Wiadomości
 
  
 VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Troszynie poniedziałek, 22/08/2011
 
  

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY W TROSZYNIE
_________________________________________________________________________________________________________________
                

O B W I E S Z C Z E N I E


       Zawiadamiam, że w dniu 26 sierpnia 2011 roku o godz. 11.00 w sali Centrum Kultury w Troszynie odbędzie się posiedzenie VII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Troszynie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
3. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.
4. Podjęcie uchwał:
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2011 – 2023,
• w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok,
• w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2011 roku na termomodernizację budynku Centrum Kultury w Troszynie,
• w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla Centrum Kultury w Troszynie,
• w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn za I półrocze,
• w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/104/04 Rady Gminty w Troszynie z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet oraz\ zwrotu kosztów podróży służbowych,
• w sprawie przyznania z budżetu Gminy Troszyn w 2011 roku dotacji na zakup materiałów przeznaczonych do remontu kościoła w miejscowości Kleczkowo
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
Z poważaniem:

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W TROSZYNIE
CZESŁAW BRZEZIŃSKI

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 23 Sierpień 2019 - 15:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna