Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wiadomości: 81892
strona główna: 117720
    strona główna / wiadomości 
   Wiadomości
 
  
 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w roku 2013 niedziela , 01/12/2013
 
   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w roku 2013 Uchwałą Nr XXIII/212/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 października 2013 r. wprowadzony został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Troszyn na 2013 roku. W celu realizacji zapisów w/w programu Gmina Troszyn zawarła umowy z następującymi firmami zewnętrznymi: 1. Ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt ,,CANIS” w Kruszewie, Kruszewo 34/35, które wykonuje zadania z zakresu ochrony zwierząt, w tym: a) wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie ich transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, b) poszukiwanie i pozyskiwanie osób chętnych do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami, c) prowadzenie ewidencji bezdomnych zwierząt, d) zapewnienie opieki weterynaryjnej w tym w szczególności: e) sterylizację albo kastrację zwierząt przyjętych do schroniska, f) usypianie ślepych miotów; 2. Z ,,Animal Centrum” Przychodnią Weterynaryjną ul. Głowackiego 29, Ostrołęka, która wykonywała będzie zadania polegające na: a) zapewnieniu zwierzętom bezdomnym opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych, b) usypianie ślepych miotów, c) badania ogólnego stanu zdrowia psów i kotów, d) testy w kierunku FiV i FeLV u kotów, w związku z koniecznością wyeliminowania chorych zwierząt; e) szczepienia przeciw wściekliźnie, innych szczepień ochronnych, likwidowanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych (koci katar , parwowiroza , nosówka itp.); f) usypiania ślepego miotu; g) przeprowadzanie sterylizacji i kastracji zwierząt;
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 23 Sierpień 2019 - 15:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna