Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wiadomości: 81617
strona główna: 117490
    strona główna / wiadomości 
   Wiadomości
 
  
 I N F O R M A C J A dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czwartek , 02/01/2014
 
  I N F O R M A C J A URZĘDU GMINY Dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Troszyn uprzejmie n f o r m u j e Deklarowaną kwotę należy wpłacać do dnia 15-go każdego kwartału na numer konta bankowego: BS Goworowo O/Troszyn 63 8915 0003 0010 0003 2000 0260 Pod nazwą „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” Płatności można dokonywać osobiście w kasie Banku Spółdzielczego w Troszynie (bez dodatkowych opłat), w placówkach pocztowych, w placówkach banku lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej. Opłaty należy dokonywać kwartalnie w nieprzekraczalnych terminach: Za I kwartał - do dnia 15 kwietnia Za II kwartał – do dnia 15 lipca Za III kwartał – do dnia 15 października Za IV kwartał – do dnia 15 stycznia Wpłaty za odpady można dokonywać również za pół lub za cały rok z góry. W przypadku braku opłaty będą naliczane ustawowe odsetki. Do pojemnika na ODPADY SEGREGOWANE wrzucamy: opakowania z papieru i tektury, makulatura tworzywa sztuczne, plastik, butelki po napojach, reklamówki, worki, itp. szkło (butelki, słoiki) drobny metal opakowania wielomateriałowe (opakowania po sokach, mleku) Opakowania powinny być czyste i zgniecione. Do worków na ODPADY BIODEGRADOWALNE wrzucamy: ścięte trawy, liście, gałęzie, Do pojemnika na ODPADY ZMIESZANE(niesegregowane) wrzucamy: pozostałe odpady
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 17 Czerwiec 2019 - 16:03
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna